Logowanie
Linki
Warto odwiedzićDeklaracja absolwenta
Szanowni Państwo,

Kończycie studia. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na polu zawodowym.
Jednocześnie prosimy o wypełnienie Deklaracji Absolwenta.
Deklaracja dotyczy udziału w badaniach losów zawodowych absolwentów
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Prosimy o wypełnienie jej online, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do dziekanatu.

Celem badania losów zawodowych absolwentów jest określenie jak wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów wpływają na ścieżki kariery.
Wyniki badania będą wykorzystywane do określenia adekwatności treści przekazywanych studentom podczas studiów oraz do modyfikowania treści kształcenia w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy. Zapewniamy, że Państwa dane nie zostaną udostępnione innym instytucjom.
Przy analizie zbiorczej będą podane jedynie wyniki podsumowujące.
Liczymy na Państwa pomoc.

Dziękujemy!

Wszystkie pola deklaracji są obowiązkowe.
Imię
Nazwisko
PESEL
Wydział
Kierunek
Specjalność
Studia    
Forma studiów  
Termin obronyrok: miesiąc:
Adres zameldowania
Miejscowość
Kod pocztowy
Adres
Telefon
E-mail

1. Gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby badań losów zawodowych absolwentów UP (deklaracja zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane te będą wykorzystane wyłącznie do ustawowego badania losów absolwentów i nikomu nie będą udostępniane.
2. Uczestnictwo w badaniach losów absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które będą prowadzone drogą e-mailową, telefoniczną lub pocztową w terminie 6 miesięcy, 3 oraz 5 lat od daty obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.
na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersystetu Pedagogicznego w Krakowie
Tutaj znajdziesz informacje o ciekawych konkursach skierowanych do studentów, absolwentów lub doktorantów.
pokaż konkursy
Student 1 roku
Informatyka
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Pedagogika specjalna
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Kosmetologia Promocja Zdrowia
Wyższa Szkoła Promocji
Student 5 roku
Bezpieczeństwo Narodowe
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Filologia angielska
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Bezpieczeństwo wewnętrzne i socjologia
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
psychologia stosowana, pedagogika
UP,UJ
Student 2 roku
Edukacja Techniczno - Informatyczna
Uniwersytet Pedagogiczny
Student 4 roku
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
turystyka i rekreacja
Wyższa szkoła im. Bogdana Jańskiego
Pokaż wszystkich
Warto odwiedzićCopyright © Uniwersytet Pedagogiczny 2008
Wykonanie: Website
Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Serwis internetowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego