Logowanie
Linki
Warto odwiedzićO projekcie
Nazwa projektu:
Rozwój potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Ogólnouczelniany projekt jest realizowany od 1 stycznia 2009 roku do 29 lutego 2012 roku. Na Kierownika Projektu został powołany prof. dr hab. Jacek Migdałek – Prorektor ds. Dydaktycznych.

Głównym celem projektu jest przyczynianie się do budowy potencjału rozwojowego Uczelni poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej, poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym oraz współudział w kształtowaniu modelu społeczeństwa opartego na wiedzy. W ramach Projektu zostaną uruchomione nowe kierunki studiów, specjalizacje oraz studia podyplomowe. Studenci będą mogli skorzystać z oferty praktyk i staży oraz z możliwości uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych z matematyki i fizyki.

Działania projektu skierowane są również do kadry dydaktycznej i naukowo- dydaktycznej Uczelni, która dzięki kursom, szkoleniom i stażom podniesie jakość swojego warsztatu dydaktycznego i naukowego.

Projekt zakłada także wszechstronną pomoc dla absolwentów i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w wejściu na rynek pracy i skutecznym na nim funkcjonowaniu oraz szereg działań adaptacyjnych skierowanych do studentów niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu i do wzięcia bezpłatnego w nim udziału!

Zespół Zarządzający Projektem

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersystetu Pedagogicznego w Krakowie
Tutaj znajdziesz informacje o ciekawych konkursach skierowanych do studentów, absolwentów lub doktorantów.
pokaż konkursy
Student 1 roku
Informatyka
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Pedagogika specjalna
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Kosmetologia Promocja Zdrowia
Wyższa Szkoła Promocji
Student 5 roku
Bezpieczeństwo Narodowe
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Filologia angielska
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Bezpieczeństwo wewnętrzne i socjologia
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
psychologia stosowana, pedagogika
UP,UJ
Student 2 roku
Edukacja Techniczno - Informatyczna
Uniwersytet Pedagogiczny
Student 4 roku
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
turystyka i rekreacja
Wyższa szkoła im. Bogdana Jańskiego
Pokaż wszystkich
Warto odwiedzićCopyright © Uniwersytet Pedagogiczny 2008
Wykonanie: Website
Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Serwis internetowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego