Logowanie
Linki
Warto odwiedzićBiuro Promocji i Karier

Biuro Promocji i Karier jest samodzielną sekcją działającą w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Naszym zadaniem naczelnym jest tworzenie pozytywnego wizerunku Uczelni i klimatu życzliwości społecznej dla krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.
Nasze działanie koncentruje się na:

 1. Promocji uczelni
 2. Promocji zawodowej studentów i absolwentów

Działania te są ze sobą integralnie powiązane w procesie utrwalania pozytywnego wizerunku Uczelni.


Pracownicy Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego:

mgr Piotr Kciuk - kierownik

mgr Anna Anklewicz
mgr Sabina Bisztyga
mgr Aleksandra Ciejka
mgr Alina Jurczak-Bojm
dr Marcin Kania
mgr Barbara Turek


Promocja uczelni

Główne kierunki w promocji uczelni to:                              

 • Promocja oferty edukacyjnej,
 • Promocja potencjału naukowego,
 • Promocja bazy materialnej,
 • Promocja ideii integracji europejskiej.

Zadania powyższe realizowane są poprzez organizację udziału Uczelni w takich imprezach cyklicznych jak: Targi Edukacyjne, Dni Otwarte Uniwersytetu, Studenckie Spotkania Edukacyjne, Festiwal Nauki, wykłady z cyklu Krakowski Salon Europejski.

W realizacji zadań promocyjnych Uniwersytet współpracuje z instytucjami samorządowymi miasta i województwa, mediami.
Uczestniczymy w pracach środowiskowego zespołu zainicjowanych przez Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Krakowa i Małopolski Urząd Marszałkowski. Celem tego gremium jest stworzenie jednolitego systemu promocji środowiska akademickiego Krakowa i Małopolski.

Promocja zawodowa studentów i absolwentów

 • Udzielamy fachowego doradztwa indywidualnego studentom i absolwentom
 • Udostępniamy informacje o studiach podyplomowych, kursach językowych, praktykach oraz ofertach pracy
 • Gromadzimy dane studentów i absolwentów poszukujących pracy
 • Pomagamy w przygotowaniu dokumentów dla pracodawcy (list motywacyjny, CV)
 • Prowadzimy warsztaty w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz doskonalenia niezbędnych umiejętności interpersonalnych
 • Pełnienimy funkcję łącznika między szkołą wyższą, a rynkiem pracy
 • Współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Biurami Pośrednictwa Pracy, Kuratoriami, Dyrektorami szkół oraz innymi Biurami Karier w Polsce
 • Nawiązujemy i utrzymujemy stałe kontakty z pracodawcami oraz instytucjami oświatowymi

Pomagamy studentom i absolwentom szkół wyższych odnaleźć się na wymagającym rynku pracy poprzez działania:

- DORADCZE - udzielając fachowego doradztwa indywidualnego określamy predyspozycje oraz dodatkowe umiejętności kandydata, podpowiadamy jakie kroki powinien poczynić aby podwyższyć swoje kwalifikacje a zarazem stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. Pomagamy również w przygotowaniu dokumentów dla pracodawcy (życiorysu i listu motywacyjnego).

- SZKOLENIOWE - prowadząc cykle zajęć o charakterze wykładowo-warsztatowym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz doskonalenia niezbędnych umiejętności interpersonalnych. Szczegółowych informacji szukaj pod hasłem: warsztaty dla studentów

- INFORMACYJNE - udostępniając informacje o rynku pracy, wymaganiach pracodawców, procedurach rekrutacyjnych, praktykach a także wskazując możliwości dalszego kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających. Gromadzimy i udostępniamy również oferty pracy.

Organizujemy imprezy mające na celu przybliżenie studentom i absolwentom wymagań rynku pracy oraz szans stojących przed nimi.

Zadania Biura adresowane są do przyszłych, potencjalnych kandydatów na studia w Uniwersytecie, studentów jak i absolwentów Uczelni.

Biuro Karier Studenckich posiada certyfikat poświadczający członkostwo w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersystetu Pedagogicznego w Krakowie
Tutaj znajdziesz informacje o ciekawych konkursach skierowanych do studentów, absolwentów lub doktorantów.
pokaż konkursy
Student 2 roku
Edukacja Techniczno - Informatyczna
Uniwersytet Pedagogiczny
Student 4 roku
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
turystyka i rekreacja
Wyższa szkoła im. Bogdana Jańskiego
Absolwent
Biologiczno- chemiczny
Liceum ogólnokształcące
Absolwent
filologia polska z oligofrenopedagogiką
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Klasa humanistyczna
VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie im. Zofii Nałkowskiej
Student 3 roku
filologia włoska
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
filologia polska
Uniwersytet Pedagogiczny
Student 3 roku
Etyka mediacje - negocjacje
Uniwersytet Pedagogiczny
Student 1 roku
Filologia angielska
Uniwersytet Pedagogiczny
Pokaż wszystkich
Warto odwiedzićCopyright © Uniwersytet Pedagogiczny 2008
Wykonanie: Website
Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Serwis internetowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego