Logowanie
Linki
Warto odwiedzićBadanie losów zawodowych absolwentów
Badanie losów zawodowych na Uniwersytecie Pedagogicznym prowadzi Biuro Promocji i Karier.

Badanie obejmuje każdy rocznik absolwentów opuszczających mury uczelni, poczynając od 2010 roku. Badanie rocznika 2010 (absolwenci roku 2009/2010) miało charakter pilotażowy. Sytuacja zawodowa badana jest po roku, trzech oraz pięciu latach od obrony pracy dyplomowej.


Cele badania
  • rozpoznanie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów UP
  • rozpoznanie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy
  • przekazanie studentom oraz pracownikom UP  informacji pomagających w wyborze kariery zawodowej oraz najlepszych sposobów realizacji
  • celów zawodowych absolwenta UP
  • uzyskanie informacji czy absolwenci podejmują pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia oraz jak przydatna jest im wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów
  • uzyskanie informacji pomocnych w prowadzonym doradztwie zawodowym oraz w odpowiednim doborze tematyki warsztatów i szkoleń organizowanych przez Biuro Promocji i Karier, mających na celu przygotowanie studentów i absolwentów do efektywnych działań na rynku pracy
Raporty


    • Raport z badania rocznika absolwentów 2014/2015


Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem

Wydział Humanistyczny


Wydział Pedagogiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Matematyczno - Fizyczno - Techniczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Sztuki
_________________________________________________________________


    Raport z badania rocznika absolwentów 2013/2014

Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem

Wydział Humanistyczny

Wydział Filologiczny

Wydział Pedagogiczny

Wydział Geograficzno-Biologiczny

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Wydział Sztuki
__________________________________________________________________
Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem


Wydział Humanistyczny

   administracja
   politologia


Wydział Filologiczny

•    filologia polska
•   filologia angielska


Wydział Pedagogiczny

•    pedagogika
    pedagogika specjalnaWydział Geograficzno-Biologiczny

•    geografiaWydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

   edukacja techniczno - informatyczna

   informatyka
   matematykaWydział Sztuki

__________________________________________________________________

Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem


Wydział Humanistyczny

   administracja
   filozofia
•   historia
   politologia
   socjologia
•   stosunki międzynarodowe


Wydział Filologiczny

•    filologia polska
•    informacja naukowa i bibliotekoznawstwo


Wydział Pedagogiczny

•    pedagogika
    pedagogika specjalnaWydział Geograficzno-Biologiczny

•    geografia
•    turystyka i rekreacja


Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

   matematyka


Wydział Sztuki

•   edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


_________________________________________________________________

Warunkiem sporządzenia szczegółowego raportu dla danego kierunku studiów było wypełnienie ankiet przez min. 30 absolwentów.

Uniwersytet Pedagogiczny - absolwenci ogółem


Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersystetu Pedagogicznego w Krakowie
Tutaj znajdziesz informacje o ciekawych konkursach skierowanych do studentów, absolwentów lub doktorantów.
pokaż konkursy
Student 1 roku
Informatyka
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Pedagogika specjalna
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Kosmetologia Promocja Zdrowia
Wyższa Szkoła Promocji
Student 5 roku
Bezpieczeństwo Narodowe
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Filologia angielska
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
Bezpieczeństwo wewnętrzne i socjologia
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
psychologia stosowana, pedagogika
UP,UJ
Student 2 roku
Edukacja Techniczno - Informatyczna
Uniwersytet Pedagogiczny
Student 4 roku
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Uniwersytet Pedagogiczny
Absolwent
turystyka i rekreacja
Wyższa szkoła im. Bogdana Jańskiego
Pokaż wszystkich
Warto odwiedzićCopyright © Uniwersytet Pedagogiczny 2008
Wykonanie: Website
Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Serwis internetowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego